Missie

 

"Delta grows cycling in Rotterdam. By growing talents, the community and access."

Bij Delta Cycling Rotterdam geloven wij dat samen bewegen tot bestendige groei leidt. Wij willen burgers en bedrijven helpen om in beweging te blijven en samen te groeien. Als individu. Voor de jeugd. Als maatschappij. Als fietsgemeenschap. Delta Cycling Rotterdam zet hiervoor de fiets in als verbindende schakel. Op weg naar een mobiel en sportief Rotterdam om trots op te zijn.

Visie

 

"Delta Cycling Rotterdam ontwikkelt diensten en ontplooit activiteiten waardoor de fietsgemeenschap kan groeien.

#RACETHEBAR

We werken met opgestroopte mouwen. Zeggen waar het op staat, zien kansen en denken inclusief. We verlangen verschilligheid en nemen gedeelde verantwoordelijkheid. We willen groeien. Samen. Vooruit. Omhoog.

Onze "Guiding Principles"


Meer weten?