Missie

 

"Delta grows cycling in Rotterdam. By growing talents, the community and access."

Bij Delta Cycling Rotterdam geloven wij dat samen bewegen tot bestendige groei leidt. Hedendaagse burgers en bedrijven weten zich al beter te informeren over mobiliteit, leefbaarheid, gezond en bewust leven. Op zoek naar vooruitgang en vrijheid. Wij willen die burgers en bedrijven helpen om in beweging te blijven en samen te groeien, als individu, voor de jeugd, als maatschappij en als fietsgemeenschap. Delta Cycling Rotterdam zet hiervoor de fiets in als verbindende schakel. Op weg naar een mobiel en sportief Rotterdam om trots op te zijn.

Visie

 

"Delta Cycling Rotterdam ontwikkelt diensten en ontplooit activiteiten waardoor de jeugd en de fietsgemeenschap kan groeien.

#RACETHEBAR

We werken met opgestroopte mouwen. Zeggen waar het op staat, zien kansen en denken inclusief. We verlangen verschilligheid en nemen gedeelde verantwoordelijkheid. We willen groeien. Samen. Vooruit. Omhoog.

Doelstellingen 2017

In 2017:

1. Verdubbelen we het in 2014 opgerichte zakelijke netwerk;

2. Leveren we een jaarverslag waarin we uiteenzetten hoe we fietsen en talenten hebben helpen groeien in Rotterdam;

3. Gaan we alle soorten fietsers inspireren waardoor fietsveiligheid en plezier in Rotterdam toenemen;

4. Hebben onze renners 75% van hun persoonlijke doelstellingen gehaald.

Onze "Guiding Principles"


Meer weten?