Bestendige groei (1/4) | Blog

Bestendige groei (1/4) | Blog

Bestendige groei klinkt als een middel. Voor Delta Cycling Rotterdam is “bestendige groei” het doel. Wat betekent bestendige groei voor Delta Cycling? Het is op te delen in vier elementen:

  • Bestendige groei als organisatie
  • Bestendige groei voor de teamleden van Delta Cycling
  • Bestendige groei voor partners en relaties van Delta Cycling
  • Bestendige groei voor (fietsende) Rotterdammers en hun omgeving

Bestendige groei als organisatie
In het eerste deel bekijken we met een voorbeeld uit de eigen wielersport wat “bestendige groei” voor Delta Cycling inhoudt.

Wielerploegen worden al sinds het eind van de negentiende eeuw, toen het wielrennen als sport werd uitgevonden, georganiseerd rondom een of enkele grote sponsors. Maurice Garin, in 1903 de eerste winnaar van de Tour de France, werd samen met zijn broer en nog een derde renner gesponsord door een bevriende fietsenmaker. In de decenia die volgden veranderde weinig aan die structuur. Ploegen werden ondersteund en gefinancierd door fietsgerelateerde bedrijven die met de toppers en campionissimi de aandacht op hun product wilde vestigen via exposure in de krant en later ook op de radio (Bianchi, Peugeot). Vanaf de jaren ‘60 veranderde dat toen extrasportieve bedrijven (organisaties waarvan de corebusiness niets met sport te maken heeft) hun intrede deden in het wielrennen. In het begin veelal als subsponsors bij grote ploegen, maar al snel werd ook commercieel nagedacht over sponsorships en de return on investment van het geïnvesteerde bedrag. Tot op de dag van vandaag zijn de meeste sponsoren in te delen in een van de groepen hieronder:

  • De fietsgerelateerde sponsor die via product- en teamsponsoring zijn product wil promoten;
  • De extrasportieve organsatie die uit commercieel belang samenwerkt met een ploeg;
  • De suikeroom die uit liefhebberij een ploeg financieel injecteert.

Wij dwarsdenkers bij Delta Cycling zien bij alle drie de conventionele vormen van wielersportsteun hele mooie dingen, maar ook (continuïteits)risico’s. Wat doet de fietsgerelateerde sponsor als de toppers veelal in andere ploegen rijden? Wat doet het extrasportieve bedrijf als de marketingdoelstellingen behaald zijn of als een individu in de sport of trend in de sport de sponsor in diskrediet dreigt te brengen? Wat gebeurt er als de suikeroom met pensioen gaat of een nieuwe passie vindt? Het zijn doomscenario’s, dat weet ik best wel, maar het toont het dunne lijntje waarop ploegen met sponsoren balanceren en de voorbeelden waarbij het dubbeltje inderdaad de verkeerde kant op viel zijn er te over. We hebben het dan nog niet eens gehad over de invloed van de sponsor in het sportieve beleid en de strategie van de ploeg.

Bij Delta Cycling geloven we in ons Delta-model. We kiezen voor Rotterdam, een naam die niet meer verandert, een shirt zonder logo’s en een vaste ontmoetingsplaats (de Delta Cycling Campus) van waaruit we het fietsen in en vanuit Rotterdam willen groeien. Daarbij werken we samen met heel veel partners, wielerliefhebbers en coureurs.

Een delta als natuurverschijnsel is een vertakkende rivier waarin alle armen stammen uit één hoofdader en uitmonden in de zee. Bij Delta Cycling werkt het net zo. Het brede palet aan partners ondersteunt Delta Cycling en krijgt via die hoofdader toegang tot een groter netwerk, de verschillende activiteiten die Delta Cycling ontplooit (wielerploeg, maatschappelijke projecten, etc.) en de fiets. Dit alles met een eigen unieke ontmoetingsplaats in Rotterdam-Noord, de Delta Cyccling Campus, als katalysator. In die biotoop werkt het net zoals in de natuurlijke delta. Er worden dingen geboren, geprobeerd, er is leven, rumoer, activiteit en soms gaan er dingen dood. Dat zijn de wetten van de natuur. Net als dat er soms partners zullen zijn bij Delta Cycling die hun groeipotentieel ergens anders zien. Delta Cycling kan niet zonder de verschillende partnertakken en gaat voor lange-termijn-relaties. Mocht er echter onderweg een tak afsterven of een andere kant op meanderen, dan is dat niet fataal voor de hele biotoop. Wellicht geeft het zelfs voor andere takken ruimte om verder te groeien.

———————————–

In deel 2 “bestendige groei” voor de teamleden van Delta Cycling.

Mark van der Linden

Reacties zijn uitgeschakeld.